JURIDISCHE ZAKEN

Deze site is eigendom van :

Sanimatex - General Bedding
Avenue Kersbeek, 308
1180, BRUXELLES

RC : BE 0840.603.978
Contact : contact@sanimatex.com

Ontwikkeling en referentie : J2ML

Hosting : Net4All.ch - Chemin du dévent 7 - 1024 Ecublens - Suisse

De wet staat alleen kopieën of reproducties toe die strikt voorbehouden zijn voor privé-gebruik en niet zijn bestemd voor collectief gebruik.
Elke integrale of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder de toestemming van de auteur, zijn rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden, is onwettig.

Elke onrechtmatige weergave of reproductie van de site sanimatex.nl site, op welke wijze dan ook, vormt dus een inbreuk die wettelijk strafbaar is.

Teksten, afbeeldingen en overige items geplaatst op de site van Sanimatex zijn, tenzij anders vermeld, het intellectuele en juridische eigendom van de auteur. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, staat de onderneming animatex SA geen reproductie toe van de geproduceerde artikelen en begeleidende tekst.

In alle gevallen mogen de oorspronkelijke teksten alleen worden vermeld op voorwaarde dat de auteur van tevoren wordt ingelicht.
De links op deze site kunnen de gebruiker navigeren naar externe sites. Voor de inhoud van deze sites kan de edactie van Sanimatex.nl site op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld.
Ten slotte behoren alle foto\'s weergegeven op de website sanimatex.nl tot hun respectievelijke auteur, evenals de inhoud die speciaal is ontworpen voor de website Sanimatex.nl.
Sanimatex SA kan op elk gewenst moment, zonder kennisgeving, wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de diensten die op deze website worden beschreven.

De overdracht van gegevens via Internet :
Omdat het een open netwerk is dat voor iedereen toegankelijk is, kan het Internet geen veilige omgeving garanderen. Hoewel de toezending van individuele datapakketten doorgaans in een gecodeerde vorm gebeurt, is deze procedure niet van toepassing voor de afzender noch de ontvanger. Bovendien kan het voorkomen, zelfs als de afzender en ontvanger zich in Zwitserland bevinden, dat de gegevens doorgestuurd worden via buitenlandse landen waar de beschermingstandaard van gegevens lager is dan die van Zwitserland. Daarom aanvaardt Sanimatex SA geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van gegevens tijdens de overdracht via het Internet.

Verzameling en gebruik van informatie :
Als een bezoeker toegang krijgt tot de website, worden verschillende gegevens geregistreerd (bijvoorbeeld het IP-adres van de bezoeker, de datum en tijd van toegang, de genoemde bestandsnaam, etc.). Persoonsgegevens mogen niet gebruikt worden. Een anonieme analyse van gegevens wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om het aantal dagelijkse bezoeken te bepalen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet gedeeld met derde partijen buiten Sanimatex SA, tenzij dit op grond van bestaande wetgeving is vereist, met name door de relevante strafrechtelijke autoriteiten.

Uitsluiting van verantwoordelijkheid :
De site bevat links naar sites van derden die niet worden beheerd of gecontroleerd door Sanimatex SA. Laatstgenoemde wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud ervan. Deze afwijzing van verantwoordelijkheid is van toepassing op de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens door de exploitanten van deze sites in het netwerk.


terug
flag-nl
flag-com