Het MILIEUBELEID van SANIMATEX

Het is momenteel nog niet mogelijk om visco-elastisch schuim te produceren dat voor 100% uit biologische bestanddelen bestaat.
Het onderzoek en de industriële productiemethoden hebben nog niet het vereiste niveau bereikt.
Om deze reden is het milieubeleid van SANIMATEX in de eerste plaats een filosofisch en ethisch beleid. Met dit beleid wil SANIMATEX de consument producten bieden die het milieu ontzien, mensen respecteren en een eerlijke verdeling van de winst tussen alle betrokken partijen beoogt. Dit begint uiteraard met een ISO14001 gecertificeerde productieomgeving.
De fabriek van SANIMATEX heeft dit label gekregen omdat er bepaalde criteria worden gerespecteerd. Deze criteria worden hieronder vermeld:

- Produceren van de eigen energie via systemen die geen fossiele energiebronnen gebruiken en geen schadelijke uitstoot veroorzaken of ongewenste effecten op het milieu hebben.

- Beheren van het personeel op respectvolle en sociaal-ethisch verantwoorde wijze, zich uitsluitend voorzien van grondstoffen die in overeenstemming zijn met het handboek van dit milieubeleid.

- Actuele productieprocessen:
toepassen van het handboek, uitvoeren van controles en eventuele correcties.

- Toekomstige processen:
nadenken over de integratie en verbetering van de filosofie aangaande het milieubeleid.

De matrassen die in deze fabriek worden geproduceerd zijn hoofdzakelijk een samenvoeging van diverse soorten schuim en andere bijkomende bestanddelen.


Schuim

Tijkmateriaal Bamboe
terug
flag-nl
flag-com